Công thức tính Page Rank (2012)
Page Rank được phát triển ở đại học Stanford bởi Lary Page và sau đó được phát triển bởi Sergey Brin như là một phần của dự án phát triển công cụ tìm kiếm mới ngày nay gọi là google. Trong các bài viết trong mục Kiến thức SEO mình cũng có nói qua định nghĩ về PR nhưng trong bài này mình nói chi tiết hơn:
Page Rank (viết tắt là PR) là một định nghĩa về thuật toán của google có mục đích là xếp hạng trang website của các máy tìm kiếm nhằm sắp xếp thứ tự ưu tiên đường dẫn URL trong trang kết quả tìm kiếm. Đã nói đến thuật toán thì chúng ta thường nghĩ tới công thức toán học. Mình xin đưa ra công thức tính PR của google :
Đây là công thức Google để áp dụng để tính pagerank cho 1 URL (công thức tính Page rank)

PR(A) = (1-d) + d*(PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn))
  • PR(A) là PR của trang “page A”.
  • d là hằng số. Thông thường hằng số có giá trị là 0.85 (hằng số này có thể thay đổi).
  • PR(Tn) là PR của trang Tn cung cấp cho “trang A” một back link.
  • C(Tn) : số link ra bên ngoài (outgoing links) từ trang Tn .
Ví dụ cách tính Google PageRank
PageRank của trang A về cơ bạn là tổng của các số.
Giả sử ở đây ta có 2 trang: Trang 1 ký hiệu là “T1” có PR = 7 và 2 links out. Trang 2 là “T2” có PR = 4 và 5 links out. Khi đó Pagerank của trang A được tính như sau:
PR(A)=(1-d) + d*(PR(T1)/C(T1) + PR(T2)/C(T2))
==> PR(A)= 0.15 + 0.85 (7/2 + 4/5) = 3.80
Trước đây PR là một yếu tố rất quan trọng trong SEO. Nhưng hiện tại google đã thay đổi thuật toán và PR không còn quá quan trọng nữa. Một website có PR thấp hơn hoàn toàn có thể xếp hạng cao hơn so với website có PR cao với một keyword nhất định. Do vậy PR không phải là tất cả trong SEO. Nhưng nó vẫn là một trong yếu tố mà bạn cần tính tới khi SEO một từ khóa.

iNova