Tìm kiếm bất đông sản

900 m2
3 Bedrooms
2 Bathrooms
1 Garage

Cho thuê

đ4.5 nghìn / Month